План на колекцията

1.В самото начало  ще се излагат сравнително ограничен брой  екзотични видове като относително по- дребните видове ще се разполагат в терариумната част. В терариумна част се предвиж дат около 14 вида змии.Предвиждат се животни които са добре привикнали с хората  затова няма да поставят индивидуални укрития.

По-едри видове змии ще се разполагат във волиерата в края на работния коридор.

В  централната  волиера ще се разполагат  в началото –игуани.

2.В последсвие може да се заменят част от видовете  със други от родната херпетофауна,като видовете от нашата природа не са едри.

Предвижда се за в  бъдеще около за стените на централната волиера  да бъдат изградени акватерариуми,където да могат да се наблюдават някои видове  земноводни.