СТРАТЕГИЯ , ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ.

Развитието на терариума се планира в две направления-

Продължаване на научната работа на управителя на терариум и други членове на дружеството свързана с изследванията на отровните змии и змийските отрови и подпомагане научната работа на други научни колективи и отделни учени в България и ЕС които работят по това направление.Планирането и разположението на съоръженията в сградата  е насочено към осигуряване на максимална безопасност и сигурност при работа с тези животни.От друга страна нашия опит който не е малък показва че посетителите проявяват по –голям интерес към тази група животни,които могат да се наблюдават относително малък брой зоологически градини.

Другото основно направление е бъдещото експониране  с образователни на представители от Българската херпетофауна.Хората слабо познават видовете от тази група ,изключително малко са тези които са ги виждали на живо,а тези които ги познават са още по-малко.Като следствие от този недостиг на  информация ,все още много хора се отнасят враждебно към влечугите и особено към змиите.Срещите все още често са фатални за последните,въпреки че в по-голямата си част това са безвредни и полезни  животни.Препарираните експонати в природонаучните музеи  нямат нищо общо като въздействие с живите животни отглеждани в добри условия.Различаването на отровните и опасни видове от безвредните също ще е интересно и полезно ,както за младите хора така и за възрастните.Има интерес  при  посетителите на терариуми да се опознае тази част от нашата фауна но за сега те нямат много възможности  в това направление.

От друга страна за  малко видове влечуги и земноводни от нашата фауна има наблюдения при отглеждане и размножаване при съвременни адекватни условия,това   не е основна цел,но сме сигурни че ще се получат много интересни наблюдения и данни допълнително.