Изложба на Екзотични животни 17 февр. – 3 март

Изложба на екзотични животни.Най-голямата в Югоизточна Европа.Много нови видове земноводни и влвчуги,непоказвани досега.