Терариум Минерални Бани

Терариум Минерални бани е създаден чрез сътрудничеството между община Минерални бани и Тракийското Херпетологично Дружество.В началото експозицията се състои от екзотични влечуги но за в бъдеще се предвижда да се отглеждат и някои по
често срещани представители на родната херпетофауна.