Подобрение на змията след терапия с антибиотици (комбинация от уреидопеницилин и аминогликозид),витамини и детоксикация